Strona Główna

APARATY EKG AsCARD

AsCARD Mr. Green2 v.001
AsCARD Mr. Green2 v.002
AsCARD Mr. Red v.001
AsCARD Mr. Blue v.001
AsCARD Mr. Blue v.002
AsCARD Mr. Blue TELE v.001
AsCARD Mr. Silver v.001
AsCARD Mr. Silver2 v.002
AsCARD Mr. Gold v.001
Spiro 31 przystawka EKG
CardioTEKA XL program EKG
Akcesoria

HOLTER ciśnienia

HolCARD CR-07 rejestrator
HolCARD CR-07 system

HOLTER EKG

HolCARD 24W – Beta System
HolCARD 24W - Gamma System
HolCARD 24W - Delta System
AsPEKT 702 rejestrator EKG
AsPEKT 800 rejestrator EKG
AsPEKT 812 rejestrator EKG

ZESTAW WYSIŁKOWY

CardioTEST – System
+ B612 Bieżnia – model A
+ B612 Bieżnia – model C
+ CRG 200 – cykloergometr

AsTER Rehabilitacja -System
+ B612 Bieżnia – model C
+ CRG 200 – cykloergometr

KARDIOMONITORY Intensywny nadzór medyczny

MoniCARD Basic
MoniCARD Standard
MoniCARD Compact
MoniCARD moduł-sterowanie
MoniCARD moduł-NIBP
MoniCARD moduł-SPO2
MoniCARD moduł-EKG/TEMP

SYSTEM EEG
HolCARD 24W - Delta System

Cechy systemu Holtera EKG:
› Analiza zapisu EKG w trybie prospektywnym i retrospektywnym
› Analiza arytmii pochodzenia komorowego i nadkomorowego w zapisach do 48 godzin
› Możliwość wykrywania, przeglądania, tworzenia ilościowych raportów w zakresie oceny: VE, S`SVE, P`SVT, Pauz, IRR VT, IVR, Tachy, Brady, Salwa, Bigeminia, Trigeminia, Pary, R na T, uniesienia i obniżenia ST. Epizody ST, Max, Min, oraz Średni Rytm Serca, procentowy udział artefaktów w zapisie
› Prezentacja wyników w formie trendów w tym trójwymiarowe trendy ST i HRV
› Niezależna analiza ST każdego kanału EKG dla wybranych przez użytkownika punktów odniesienia ST, punktu J oraz linii bazowej R-R
› Korzystanie z wielobarwnych prezentacji na ekranie

Cechy systemu Holtera EKG:
› Doskonała jakość przebiegów EKG
› Nieprzerwana rejestracja i prezentacja sygnału EKG z 12 odprowadzeń
› Prezentacja uśrednionych zespołów P-QRS-T z 12 odprowadzeń wraz z wynikami pomiarów poziomu i nachylenia odcinka ST Monitorowane parametry: częstości rytmu, MET, podwójny produkt, ciśnienie krwi, poziom, nachylenie odcinka ST oraz obciążenie
› Wydruk EKG w czasie rzeczywistym
› Podgląd trendów wszystkich mierzonych parametrów w trakcie badania
› System alarmów dla monitorowanych parametrów i arytmii
› Możliwość definiowania własnych protokołów również w trybie RAMP
› Współpraca z bieżnią B 612/C lub cykloergometrem CRG 200

Standardowe wyposażenie:
› Stanowisko Diagnostyki Medycznej (LCD 24", drukarka laserowa A4)
› Odbiornik sygnału podczerwieni IRDA
› Klucz zabezpieczający oprogramowanie
› CD z programem HolCARD 24W Beta
› CD z programem CardioTEST
› Instrukcja użytkowania HolCARD 24 W
› Instrukcja użytkowania CardioTEST

Opcjonalne wyposażenie:
› Rejestrator holterowski EKG AsPEKT 702 v.001
› Rejestrator holterowski EKG AsPEKT 800 v.001
› Rejestrator holterowski EKG AsPEKT 812 v.001
› B612 Bieżnia - model C v.001
› B612 Bieżnia - model A v.001
› CRG 200 - cykloergometr v.001