Strona Główna

APARATY EKG AsCARD

AsCARD Mr. Green2 v.001
AsCARD Mr. Green2 v.002
AsCARD Mr. Red v.001
AsCARD Mr. Blue v.001
AsCARD Mr. Blue v.002
AsCARD Mr. Blue TELE v.001
AsCARD Mr. Silver v.001
AsCARD Mr. Silver2 v.002
AsCARD Mr. Gold v.001
Spiro 31 przystawka EKG
CardioTEKA XL program EKG
Akcesoria

HOLTER ciśnienia

HolCARD CR-07 rejestrator
HolCARD CR-07 system

HOLTER EKG

HolCARD 24W – Beta System
HolCARD 24W - Gamma System
HolCARD 24W - Delta System
AsPEKT 702 rejestrator EKG
AsPEKT 800 rejestrator EKG
AsPEKT 812 rejestrator EKG

ZESTAW WYSIŁKOWY

CardioTEST – System
+ B612 Bieżnia – model A
+ B612 Bieżnia – model C
+ CRG 200 – cykloergometr

AsTER Rehabilitacja -System
+ B612 Bieżnia – model C
+ CRG 200 – cykloergometr

KARDIOMONITORY Intensywny nadzór medyczny

MoniCARD Basic
MoniCARD Standard
MoniCARD Compact
MoniCARD moduł-sterowanie
MoniCARD moduł-NIBP
MoniCARD moduł-SPO2
MoniCARD moduł-EKG/TEMP

SYSTEM EEG
CardioTEST – System
Profesjonalny system do elektrokardiograficznych badań wysiłkowych.

Cechy systemu CardioTEST:

› Doskonała jakość przebiegów EKG dzięki zastosowaniu cyfrowych filtrów eliminujących pływanie linii izoelektrycznej oraz zakłócenia pochodzenia mięśniowego
› Nieprzerwana rejestracja i prezentacja sygnału EKG z 12 odprowadzeń
› Prezentacja uśrednionych zespołów P-QRS-T z 12 odprowadzeń wraz z wynikami pomiarów poziomu i nachylenia odcinka ST
› Automatyczny pomiar HR, poziomu ST i nachylenia odcinka ST
› Automatyczne sterowanie obciążeniem cykloergometru i bieżni
› Archiwizacja i wydruk raportu przeprowadzonego badania
› Automatyczne wyznaczenie punktów pomiarowych z możliwością ręcznej korekty
› Automatyczna analiza arytmiiPrezentacja parametrów dotyczących: fazy badania, bieżącego obciążenia, czasu etapu i całkowitego czasu wysiłku
› Monitorowane parametry: częstości rytmu, MET, podwójny produkt, ciśnienie krwi, poziom, nachylenie odcinka ST oraz obciążenie
› Wydruk EKG w czasie rzeczywistym
› Podgląd trendów wszystkich mierzonych parametrów w trakcie badania
› System alarmów dla monitorowanych parametrów i arytmii
› Opcja automatycznego pomiaru ciśnienia krwi
› Archiwizacja i wydruk raportu umożliwiającego wiarygodną ocenę badania (raport taki zawiera zapis EKG, uśrednione zespoły P-QRS-T oraz tabelę z wynikami pomiarów)
› Standardowe protokoły badań oraz możliwość definiowania własnych protokołów również w trybie RAMP
› Podgląd raportu na ekranie przed wydrukiem raportu
› Funkcja reanalizy wykonanego badania
› Prezentacja trendów 3D ilustrujących zmiany odcinka ST
› Współpraca z bieżnią B 612 /C lub cykloergometrem CRG 200

Wyposażenie:

› Stanowisko Diagnostyki Medycznej SDM2 (LCD 24", drukarka laserowa A4)
› Klucz zabezpieczający oprogramowanie
› CD z programem CardioTEST
› Instrukcja użytkowania